Vydejte se po naučných stezkách v okolí Máchova jezera

Dovolenou u Máchova jezera nemusíte trávit jen koupáním. Vydejte se třeba i s celou rodinou po naučných stezkách, které vám ukáží krásy zdejší přírody a můžete se i něco naučit.

Divotvorná krajina Máchova jezera nabízí hned několik zajímavých naučných stezek, které se navzájem prolínají.

Naučná stezka Swamp

Doksy – Břehy – Doksy

Stezka je pojmenovaná podle národní památky SWAMP. Jejím cílen je seznámit turisty s chráněnými a kriticky ohroženými živočichy a rostlinami. Po cestě je postaveno celkem 6 naučných tabulí, které se věnují tématice ochrany životního prostředí u Máchova jezera. Dozvíte se zde něco o botanice, zoologii obratlých a bezobratlých živočichů, přečtete si informace o rybníkářství a nechybí ani Swamp mapa s popisem trasy. Trasa je dlouhá cca 15 km a vhodná pro pěší, děti, dospělé i pro cyklisty.

Naučná Máchova stezka

Doksy – Staré Splavy – Břehyně - Doksy

Tato naučná stezka sice není shodná s historickou Máchovou cestou z Mělníka k Máchovu jezeru, nicméně je rovněž věnována odkazu básníka Karla Hynka Máchy. Po cestě na vás čekají informační tabule s údaji o zajímavých místech. Zámecký park v Doksech je zpřístupněn veřejnosti a určitě jej nezapomeňte navštívit. Před vstupem do zámeckého parku je na informačním panelu mapa dotčených obcí s rozmístěním infotabulí a jejich tématy. V areálu zámeckého parku se z panelů dozvíte něco o historii zámku, jeho architektuře, flóře a také o samotném rodu Valdštejnů.

Na cestě za poznáním nevynechejte jedno zajímavé místo Šibeniční vrch. Zde si můžete odpočinout a kochat se krásným výhledem do okolí a na město.

Délka trasy je cca 14 km a vede souběžně s dalšími naučnými stezkami.

Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku

Doksy – vrch Borný – Staré Splavy – Doksy

Trasa je obsahově zaměřená na děti. Cesta vede po žluté turistické značce kolem Blaťáku, tj. Máchova jezera a děti jsou přitom motivovány komiksovými postavičkami ze Čtyřlístku. Tvoří ji tři zastavení, na nichž můžete načerpat síly a dozvědět se zajímavé informace. První zastávka se nachází před vstupem do lesa v Kuřivodské ulici v Třeskoprskách (Doksech). Další zastavení je pro vás připravené pod vrchem Borný a třetí zastavení naučné stezky je ve Starých Splavech, kde se vydáte po červené zpět do Třeskoprsk (Doks).