Vznik Máchova Jezera

Víte o tom, jak vzniklo dnešní Máchovo jezero?

Roku 1366 založil u Doks tento „ Velký rybník“ Císař Karel IV.  Svědčí o tom záznam v kronice pražského panovníka Beneše Krabice z Weitmile.

V této době se také v těchto vodách objevil zvláštní druh ryb, dříve tu nevídaný, kterým se po česku říká parmy neboli vousáči...."

Jezero vzniklo zahrazením močálovité a rašelinité průrvy. Napájeno je Břehyňským a Dokským potokem. Přebytečná voda je odváděna Mlýnským potokem.

Uprostřed jezera vyčnívají dva ostrůvky: Kachní a Myší. Můžete k nim doplout na šlapadle, lodičce či zdatní plavci i doplavat. Vznik těchto ostrůvků provází místní pověsti o čertu a mlynáři, kteří spolu soutěžili, kdo z nich postaví za jedinou noc vyšší kopec. Čert zrovna letěl nad jezerem, držíc dva obrovské balvany, a v tom ho překvapilo svítání. Opustily ho síly a balvany shodil do jezera. Tak prý vznikly oba ostrůvky.