Jiří Centner

Poruchy šikmých střech

Za poruchu můžeme označit selhání základní funkce střechy. Poruchy často vznikají nedodržením technických listů výrobce nebo nekázeň při realizaci detailů a někdy je chyba již v samotném návrhu ještě před realizací střechy. Zjistit příčinu, která způsobila poruchu střechy, je většinou obtížné vzhledem k zakrytí důležitých částí konstrukce.


Jednou z nejčastějších příčin poruchy střechy je nedokonalé provedení parotěsné zábrany, v horším případě i její absence. Zde záleží, jak kvalitní bylo zajištění vzduchotěsnosti již při realizaci střechy. Tato oprava se většinou provádí shora, kdy se rozebere střešní krytina a odstraní tepelná izolace. Následuje pokládka sanační parobrzdy s proměnným difúzním odporem a vrácení tepelné izolace i původní krytiny. Pro dokonalé zatěsnění jednotlivých detailů se používá plastovitá viskózní hmota, která se nanáší štětcem a vyztužuje speciální textilií. Mnohdy je porucha již v takové fázi, že jsou poškozeny i dřevěné prvky a tepelná izolace. Sanace v těchto případech vyjde velmi draho.

Další častou poruchou jsou zaatikové a mezistřešní žlaby. Ty jsou velmi často zdrojem zatékání nejen u plochých, ale také u šikmých střech. Příčina je v nedostatečném spádu a v případě přívalových dešťů se žlaby zaplní vodou a především spoje plechů v nich jsou opakovaně namáhány tlakovou vodou. Řešení spočívá v provedení žlabů těsnými povlakovými hydroizolacemi.

Významným nedostatkem je zabudování materiálů s nadměrnou vlhkostí. Po dokončení stavby se vlhkost z těchto materiálů nemůže z konstrukce rychle odpařit. U šikmých střech na dřevěných krovech je tato vlhkost zvláště nebezpečná, vlivem vysychání dřeva dochází ke vzniku výsušných trhlin, narušujících celistvost provedené chemické ochrany dřeva. Výsledkem může být rozvoj různých biotických škůdců.

Šetření na nesprávném místě

Nerozumné šetření, to je nejčastější problém, který způsobuje nedostatky v oblasti střešních konstrukcí. Zdánlivě ekonomické výhody stavby střechy velmi rychle mizí, jelikož je potřeba střešní pláště často opravovat nebo dokonce rekonstruovat. Dalším faktorem, který je příčinou poruch, je nekvalifikovanost při rozhodování a nedostatečná informovanost. Špatná volba nevhodných technologií i materiálů. V neposlední řadě výběr špatné stavební firmy a neodbornost jejích pracovníků.

+420 602 441 584