Jiří Centner

Údržba okapů v zimě

Zimní období prověří okapy na vaší střeše. Při tání sněhu bývají nejvíce zatěžovány a poškozeny právě okapy, které se pod tíhou sněhu deformují. A jak se nejlépe připravit?


Jak moc je okapový systém odolný a ochráněný záleží na samotné střeše. Jaké je řešení střechy, její spád a výběr vhodné krytiny a také prevence. Už při projektování střechy by měly být implementovány bezpečnostní prvky s ohledem na danou klimatickou oblast.

Sníh na střeše

Veškerá opatření musíme udělat dříve, než se sníh na střeše objeví. Nechceme-li, aby sníh sjížděl ze střechy a poničil podokapní žlaby nebo ještě hůř spadnul na osobu dole procházející, je třeba zabezpečit střechu sněhovými zábranami. Nejčastěji se používají trubkové, které se rozmístí dle sklonu střechy a délky krovu po odvodu střechy.

Pokud sjíždějící sníh neohrožuje bezpečnost osob a potřebujeme pouze zabránit poničení okapů, lze pomocí systému zpevňujících úchytů žlabů celý okap zpevnit. Nebo zapustit okapový systém pod úroveň dráhy sjíždějícího sněhu. Ovšem toto řešení nelze vždy použít. Další variantou je před zimou celý okapový systém demontovat, což se provádělo zvláště v horských oblastech. Je však nutné si uvědomit, že tato alternativní řešení zdaleka nenabízí takovou ochranu, jak sněhové zábrany.

Zmrzlá voda v okapech

Zamezit nežádoucí zmrzlé vodě v okapech lze již při montáži okapového systému, kdy dbáme na to, aby přední hrana podokapního žlabu byla o něco níže než zadní hrana. Pokud v takovémto upraveném okapu zmrzne voda, při následném tání teče směrem od fasády. Tím zabráníme škodám na fasádě a vyhneme se zbytečným opravám.

Další hrozbou, kterou led v okapech představuje, je prasknutí svodové roury vlivem rozpínajícího se ledu. Praskliny se objevují nejčastěji v místě spoje, tzv. falc. Řešením je osadit svodovou rouru falcem, směrem od fasády, tak aby tající sníh nezatékal v místě porušeného svodu na fasádu. Je to maličkost, která Vás nic nestojí a pomůže zamezit napáchání škod.

+420 602 441 584