Jiří Centner

Pravidelná kontrola střechy

Při kontrole aktuálního stavu střechy musíme mít na paměti, že se pohybujete ve výškách a tomu by mělo i odpovídat zabezpečení. Pohybovat se pouze po konstrukcích, nevstupovat na šikmé střechy bez dostatečného zajištění a nezapomínat na to, že ne každá střecha je pochozí. Rovněž nevstupovat na střechu mokrou nebo dokonce namrzlou, hrozí zde vysoké riziko pádu ze střechy.

Nejčastějším problémem bývá z pravidla špatný odtok vody z okapů

Důležité je kontrola žlabů a svodů, které bývají často zaneseny nečistotami, zejména listím. Ucpaný svod má za následek přetékání vody na fasádu a ta pak v důsledku toho zvlhne. V zimě zase voda z tajícího sněhu zmrzne, tvoří se rampouchy, které přetěžují žlab a jeho úchyty a to má za následek deformaci žlabů. Nezapomínáme ani na kontrolu kotlíků.

Zanesený žlab, rouru nebo vpusť, vyčistíme od nečistot a do vyčištěného žlabu nalejeme vodu, tím odhalíme drobné netěstnosti a ověříme si, zda dobře odtéká. Popřípadě natřeme žlaby zevnitř ochrannou vrstvou (pozinkované žlaby asfaltovým nátěrem), prodloužíme tak jejich životnost.

Abychom zabránili zanášení žlabů a svodů nečistotami, můžeme umístit do kotlíku žlabu lapače nečistot v podobě mřížky, která se umísťuje z vrchu na žlab.

Odtokovou rouru správně vyčistíme tak, že pod výtokový otvor položíme tác na zachycení nečistot.

Nečistoty tak nebudou vnikat do kanalizace. Pomocí silného proudu vody vyčistíme rouru. Nepomůže-li to, použijeme kámen obalený hadrem, kterým protáhneme část roury, popřípadě perem na čištění odpadů.

Kontrola střešní krytiny

Při kontrole střešní krytiny hlídáme stav střešních tašek, zda nejsou prasklé nebo uštípnuté. Dále v místech, kde se setkává krytina s oplechováním, kontrolujeme stav tmelu.

Objevíme-li prasklé tašky, nejprve dokonale odstraníme všechny úlomky, poté nadzvedneme ostatní tašky v řadě nad poškozenou taškou (použijeme k tomu dřevěné klíny) a opatrně tašku pomocí pokrývačské lžíce nadzvedneme nad lať a vyjmeme. Zasuneme novou tašku a přitom dbáme, aby se zasunula svými zuby za lať. Takovýmto způsobem je možné vyměnit téměř všechny druhy tašek (vyjma drážkových).

+420 602 441 584