Jiří Centner

Střechy ploché

Střechy ploché – provádíme dodávky materiálu a montáž plochých střech z modifikovaných pasů s možností zateplení od dodavatele PLUVITEC

Konstrukční řešení plochých střech je velice jednoduché. V tomto případě se dá jednoduše říct, že jde o střešní konstrukci bez krovu. Před desítkami let se první rovné střechy objevovaly u panelových domů, kdy byla krytina rovné střechy tvořena asfaltovou hydroizolací. Problematika rovných střech je jasná – důležité je tento druh střechy vytvořit tak, aby do ní neteklo a to ani v budoucnu. V minulosti se často stávalo, že se u plochých střech neprováděla dostatečná tepelná izolace a zábrana proti pronikání vodních par zevnitř budovy. Nebyla-li dostatečně provedena parozábrana a tepelná izolace, vodní páry procházely konstrukcí stropu až k vnějšímu plášti, který měl nižší teplotu. Tím docházelo ke kondenzaci vodních par a zatékání do objektu ve formě vysrážené vody. To mělo nepříznivý účinek i na provedenou hydroizolaci, která ve spodní části degradovala a tak se netěsnosti střechy projevovaly častěji. V dnešní době však ploché střechy prošly mnohými vylepšeními a jsou stále častěji k vidění u moderních ekologických a nízkoenergetických novostaveb. Ideální je plochá střecha s mírným sklonem od 0,5 do 10°, která vytváří optimální přizpůsobení vnitřnímu prostoru. Vyžaduje také mnohem menší plochu, kterou je třeba opatřit tepelnou izolací, neboť plocha střechy se blíží zastavěné ploše domu.

Díky jednodušší konstrukci ploché střechy navíc umožňují optimální využití místností. U plochých střech jsme však výběrem střešní krytiny poněkud omezeni. V tomto případě na klasickou taškovou krytinu zapomeňte, protože pro ni není připravena střešní konstrukce z hlediska dostatečného sklonu. Pro ploché střechy jsou tedy ideální asfaltové či plastové pásy, plechové tabule či vláknocementová vlnitá krytina, které svou vahou nezatěžují střešní konstrukci. Tyto střechy však musí v zimním období unést podstatně větší zatížení sněhu. Atypickým řešením je rovná střecha s takzvanou ´zelenou čepicí.´ Vegetačně vybudované střechy si začínají získávat stále větší popularitu. Výrazným způsobem ovlivňují teplotní režim v místnostech, navíc působí zelená střecha velmi efektivně. Tím, že zadržuje vodu, funguje jako izolační prvek a navíc nepodléhá působení slunce, deště, sněhu a ledu. Zelená střecha však vyžaduje dokonalou izolaci proti prorůstání kořenů a působení zadržené vody. Další možností využití ploché střechy je i parkování automobilů, přistávání helikoptér, umístění bazénu nebo realizace relaxační zóny se zahradním nábytkem. S tím je však třeba počítat už v projektu.

I tento poněkud náročnější problém v podobě ploché střechy jsme schopni pro Vás bez problémů zvládnout. Máme své dlouholeté zkušenosti, které nám umožňují vrhnout se do jakéhokoliv projektu.

+420 602 441 584