Jiří Centner

Střechy šikmé

Střechy šikmé - materiál na šikmé střechy nám dodávají ISOLA, IKO, TONDACH

Šikmé střechy patří mezi evergreeny, jejich použití sahá hluboko do minulosti. K vidění jsou jak na novostavbách, chatách či chalupách, tak na skanzenech, kde šikmou střechu zdobí došky či šindele. Jejich výhodou je, že voda ze střechy snadno steče a nehromadí se na ní.

Co se týká historie, stavěly se a staví šikmé střechy už od nepaměti. Realizací šikmé střechy vzniká mezi nosnou konstrukcí stropu a střechou prostor, který je využitelný jako půda nebo prostor pro bydlení - lze v něm vytvořit podkrovní místnosti. Dříve tento prostor sloužil k uchování sena, slámy, obilí či dokonce potravin. V dnešní době je s oblibou využíván k bydlení. Střešní okna přinášejí spoustu světla, takže je celý podkrovní prostor světlý a útulný. Na druhou stranu podkroví omezuje možnosti rozložení nábytku. V některých případech není možné umístit šatní skříň, jak se nám zlíbí. Ideální je zde nábytek na míru, aby nedocházelo k nevyužitým, hluchým místům v místnosti. Dalším negativem je vznik tepelných mostů v případě špatně provedené tepelné izolace, projevující se únikem tepla.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že je většina šikmých střech tvořena ze dřeva, které prochází několika vrstvami a při nedůkladné realizaci může docházet ke kondenzaci vodních par, které jsou následně úrodnou půdou pro nejrůznější dřevokazné houby a plísně. Šikmé střechy o sklonu 30 až 50° vytvářejí větší konstrukční plochu, kterou je navíc třeba tepelně izolovat. Obecně lze říci, že konstrukce krovu stavbu prodražuje. Na druhou stranu je však třeba uvést, že šikmé střechy bezpečněji chrání před povětrnostními vlivy, dávají možnost využití podstřešních prostor a činí stavbu architektonicky zajímavější. Pro šikmé střechy můžeme použít jakoukoli střešní krytinu, od betonových, pálených tašek, asfaltových šindelů, došek, plechových tabulí, plastových šindelí, břidlice a podobně. V závislosti na sklonu je třeba vyřešit kotvení krytiny ke konstrukci krovu.

Všechny aspekty a problémy, které jsou uvedeny v textu výše, je nutné brát v úvahu a pověřit tímto úkolem odbornou firmu. Doufáme, že pro Vaši stavbu si vyberete právě nás. Zárukou spokojenosti Vám jsou naše dlouholeté zkušenosti a kvalitní dodavatelé materiálu.

+420 602 441 584